Mapowanie procesów

To rodzaj usługi dedykowanej głównie do organizacji i jednostek zarządzanych przez Kierownictwo, które zgromadziło już pewien zasób doświadczeń i kompetencji, tak aby skłaniać się do sposobu zarządzania poprzez usystematyzowne procesy odpowiednio modelowane czy stymulowane dla osiągania pożądanych rezultatów.  

Nasza usługa polega na odwzorowaniu procesów, produktów oraz wartości jaka jest dostarczana klientom. Mapa procesów stanowi element dokumentacji procesowej firmy. Jest narzędziem zarządczym dostarczającym informacji, które czynności, zadania, produkty czy powiązane procesy wymagają analizy i udoskonalenia. Mapa jest podstawowym i pierwszym punktem do upraszczania procesu, pomiaru procesu,  poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność w zakresie standaryzacji pracy jak i  jakości obsługi klienta

Szczegółowo przyglądamy się i analizujemy działania firmy przez pryzmat procesów oraz dostarczanych przez nie produktów. Uważnie obserwujemy i uczymy się od osób, które wykonują poszczególne, czynności, zadania. Szukamy informacji, identyfikujemy elementy  inicjujące proces oraz kto jest ich odbiorcą (klientem).

Zwracamy uwagę na codzienne praktyki, rutynowe działania, sposób zarządzania, komunikowania, wzory dokumentów, wykorzystywane procedury, role, delegowanie i zlecanie zadań, ilość problemów czy błędów, raportowanie i wiele innych czynników, które mają wpływ na realizację procesu i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Efektem, a zarazem wartością jaką dostarczamy jest bardzo dokładne odwzorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci map procesów wraz z dokumentacją procesową, identyfikacją problemów oraz ryzyk. Umożliwia to wyznaczanie punktów pomiaru realizacji procesuKPI dla procesów biznesowych. Buduje bazę danych niezbędną w procesie rozwiązania problemów, które były dotychczas bagatelizowane, a miały negatywny wpływ na sprawność operacyjną i/lub strukturalną. Dostarczone  przez nas materiały stanowią, świetną podstawę do zarówno automatyzacji procesów biznesowych czy wdrażania systemu typu ERP. 

Jesteś zainteresowany współpracą ?