Audyt organizacyjny

Przeprowadzamy przegląd działania przedsiębiorstwa w dwóch aspektach:

Audyt Procesowy

Audyt procesów ma na celu pełną diagnozę stanu przedsiębiorstwa i realizowanych procesów. Wartością jest wskazanie problemów organizacyjnych, obszarów do doskonalenia i rozwoju organizacji.

Audyt Finansowy

Badamy sprawozdania finansowe i sytuację przedsiębiorstwa. Mając na celu określenie kondycji finansowej i materialnej podmiotu. Analizujemy również system księgowy.

Skupiamy się na gruntownej analizie przedsiębiorstwa zwracając uwagę na kluczowe procesy operacyjne, aspekty finansowe (przychody, koszty),  ze szczególnym naciskiem na elementy wpływające na wartość dodaną jaka jest dostarczana klientom.

W efekcie dostarczamy rzetelną informację o sytuacji przedsiębiorstwa (Raport z Audytu), wskazujemy źródła problemów wraz ze stosownymi rekomendacjami ukierunkowanymi na rozwiązania.

Opracowane przez nasz informacje mogą stanowić solidną bazę dla kierownictwa przy podejmowaniu strategicznych decyzji o charakterze rozwojowym, optymalizacyjnym czy innym m.in. wdrożenia najpowszechniejszego obecnie modelu podejścia procesowego.

Jesteś zainteresowany współpracą?