Optymalizacja procesów

Zasoby naszej wiedzy i doświadczenia pozwalają nam prowadzić, wspierać lub kierunkować działania usprawniające wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza ekspercka w zakresie optymalizacji procesowej. Prowadzona przez IGOES odpowiednia stymulacja procesowa zapewnia zwiększenie poziomu efektywności operacyjnej.

Nasza usługa polega na kompleksowym usprawnianiu  procesów. Pomagamy znaleźć usprawnienia w różnych obszarach prowadzonej działalności. 

 

Znajdziemy możliwości obniżenia kosztów rodzajowych, ograniczenia biurokracji, lepszego zorganizowania pracy oraz skrócenia czasu np. w obsłudze klienta czy w realizacji większej ilości zadań tymi samymi zasobami.

 W zależności od przedsiębiorstwa optymalizacja może dotyczyć różnych obszarów biznesowych. Mogą być to projekty związane z optymalizacją procesów zakupowych, logistycznych sprzedażowych, procesów HR, procesów księgowych, administracyjnych czy też innego rodzaju procesów wspierających działalność podstawową.

 

Często nasze projekty optymalizacyjne dotyczą wymiaru strategicznego dotykając kwestii związanych z planami rozwojowymi typu strategia przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, konkurencyjność czy też różne aspekty przywództwa, motywacji, kontroli i planowania.

W efekcie dostarczamy konkretną wartość w postaci rekomendacji (Plan Rekomendacji) dotyczących usprawnień w procesach biznesowych. Bazą do przygotowania rekomendacji oraz planu wdrożenia zmian są szczegółowe wnioski, refleksje z przeprowadzonych analiz. Konsekwencją naszych działań może być poprawa kluczowych wskaźników efektywności tzw. KPI najistotniejszych dla danej jednostki lub odpowiednio wskazanych i uzgodnionych z Kierownictwem.

Jesteś zainteresowany współpracą ?