Polityka Prywatności

§ Definicje

Cookies – tzw. ciasteczka, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Serwis – wszystkie strony internetowe, których właścicielem jest „IGOES” Sp. z o.o.


Właściciel – podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.igoes.pl z siedzibą przy ulicy H. Sienkiewicza 4c, Jaworzno 43-600.

§ Administrator Danych

„IGOES” Sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących użytkowników oraz klientów „IGOES” Sp. z o.o.

§ Dane osobowe

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy lub mailowo przez użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, nazwy firmy,  imienia i nazwiska, numeru telefonu,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§ Wykorzystanie Danych

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Przesyłania informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych,
 2. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, ankietowania klientów, testowania systemów i rozwoju. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. Udostepnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 3. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta.

§ Prawo ochrony danych

Użytkownikowi przysługuje prawo :

 1. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych
 2. Żądania informacji na temat : czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 3. Korekty przechowywanych przez nas danych
 4. Żądania usunięcia informacji osobowych.
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych.
 6. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych.
 7. Wycofania zgody.

 

§ Formularz kontaktowy

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Wykorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz
 2. w celach analitycznych i statystycznych
 3. oraz w celach zawartych w § Wykorzystanie Danych

 

§ Pliki cookie i śledzenie stron

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie – www.igoes.pl

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, które umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika oraz śledzenie odwiedzin na naszej stronie.

Korzystamy z oprogramowania śledzącego w celu monitorowania schematów poruszania się klientów po witrynie oraz wykorzystania stron, aby móc lepiej dopracować budowę i układ stron internetowych. Oprogramowanie to nie umożliwia nam przejmowania jakichkolwiek danych osobowych

§ Wykorzystanie plików cookies

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

§ Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik zostanie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.