Analiza efektywności pracy

Efektywna praca to praca, która dostarcza możliwie jak najwięcej efektów (korzyści) jak najmniejszym kosztem.

Analiza efektywności pracy  to narzędzie służące do oceny efektywności pracowników. Efektywność pracy to stosunek czasu przeznaczonego na pracę przez pracownika do czasu rzeczywiście wykorzystanego do realizacji zadań w biurze czy hali produkcyjnej.

Analizowany jest stopień realizacji celów, zasobów wykorzystywanych do pracy, wydajność pracy, obciążenie zadaniami, umiejętności oraz motywację pracowników.

Rozszerzeniem analizy efektywności pracy jest audyt stanowiska pracy, podczas którego analizowana jest dokumentacja stanowiskowa (opis stanowiska pracy, umowy, karty pracy itp.), zakres odpowiedzialności, przepływ informacji oraz potrzeb szkoleniowych.

Efekty usługi

Efektem, a zarazem wartością jaką dostarczamy jest informacja operacyjna w formie raportu, zawierającego wnioski i rekomendację (dopasowane do możliwości i specyfiki organizacji) umożliwiające w krótkim okresie poprawę efektywności pracy.