Audyt procesowy

Audyt procesowy ma na celu pełną diagnozę stanu przedsiębiorstwa i realizowanych procesów. Wartością jest wskazanie problemów organizacyjnych, obszarów do doskonalenia i rozwoju organizacji.

Skupiamy się na gruntownej, interdyscyplinarnej analizie przedsiębiorstwa zwracając uwagę na kluczowe procesy operacyjne, aspekty finansowe,  ze szczególnym naciskiem na elementy wpływające na wartość dodaną jaka jest dostarczana klientom.

Efekty usługi

Opracowane przez nasz informacje mogą stanowić solidną bazę dla kierownictwa przy podejmowaniu strategicznych decyzji o charakterze: rozwojowym, optymalizacyjnym, restrukturyzacyjnym czy też wdrożenia podejścia procesowego w przedsiębiorstwie.

Wartość dla klienta:

Niezależna, obiektywna ocena efektywności realizowanych procesów,

Wskazanie słabych elementów w procesach,

Rekomendacje i metody poprawy obecnej sytuacji,

Punkt wyjścia do optymalizacji procesów.