Audyt finansowy

Badamy sprawozdania finansowe i sytuację przedsiębiorstwa. Mając na celu określenie kondycji finansowej i materialnej podmiotu. Analizujemy system księgowy, przepływy pieniężne, rozrachunki, strukturę zobowiązań i należności, poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych i wewnętrznych procedur.

W efekcie dostarczamy rzetelną informację o sytuacji przedsiębiorstwa (raport z audytu), wskazujemy źródła problemów wraz ze stosownymi rekomendacjami ukierunkowanymi na rozwiązania.

Efekty usługi

Opracowane przez nasz informacje mogą stanowić solidną bazę dla kierownictwa przy podejmowaniu strategicznych decyzji o charakterze: rozwojowym, optymalizacyjnym, restrukturyzacyjnym czy też wdrożenia podejścia procesowego w przedsiębiorstwie.

Jesteś zainteresowany współpracą?