Optymalizacja procesów

Zasoby naszej wiedzy
i doświadczenie pozwalają nam prowadzić, wspierać lub kierunkować działania usprawniające wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza ekspercka w zakresie optymalizacji procesowej

Nasza usługa polega na kompleksowym usprawnianiu procesów. Pomagamy znaleźć usprawnienia
w różnych obszarach prowadzonej działalności.

Znajdziemy możliwości obniżenia kosztów rodzajowych, ograniczenia biurokracji, lepszego zorganizowania pracy oraz skrócenia czasu np.  w obsłudze klienta czy
w realizacji większej ilości zadań tymi samymi zasobami.

W zależności od przedsiębiorstwa optymalizacja procesów może dotyczyć różnych obszarów biznesowych. Mogą być to projekty związane z optymalizacją procesów zakupowych, logistycznych, sprzedażowych, procesów HR, procesów księgowych, administracyjnych czy też innego rodzaju procesów wspierających działalność podstawową.

Optymalizacja procesów IGOES

Często nasze projekty optymalizacyjne dotyczą wymiaru strategicznego dotykając kwestii związanych z planami rozwojowymi typu: strategia przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, konkurencyjność czy też różne aspekty przywództwa, motywacji, kontroli i planowania.

Główne zadania IGOES:

Identyfikacja i eliminowanie działań, które nie generują wartości w procesach,

Poprawa wykorzystania zasobów,

Skrócenie czasu realizacji procesów,

Zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy uczestnikami procesów,

Standaryzacja pracy,

Wskazanie mierników efektywności (KPI).

Efekty usługi

W efekcie dostarczamy konkretną wartość w postaci rekomendacji (Plan rekomendacji) dotyczących usprawnień w procesach biznesowych. Bazą do przygotowania rekomendacji oraz planu wdrożenia zmian są szczegółowe wnioski, refleksje z przeprowadzonych analiz. Konsekwencją naszych działań jest poprawa kluczowych wskaźników efektywności tzw. KPI najistotniejszych dla danej jednostki lub odpowiednio wskazanych i uzgodnionych z kierownictwem.