Mapowanie procesów

Mapowanie procesów jest narzędziem zarządczym dostarczającym informacji, które czynności, zadania, produkty czy powiązane procesy wymagają analizy i udoskonalenia.

Mapa jest podstawowym i pierwszym punktem do upraszczania procesu, pomiaru procesu,  poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność w zakresie standaryzacji pracy jak i  jakości obsługi klienta

Szczegółowo przyglądamy się i analizujemy działania firmy przez pryzmat procesów oraz dostarczanych przez nie produktów. Uważnie obserwujemy i uczymy się od osób, które wykonują poszczególne czynności, zadania. Szukamy informacji, identyfikujemy elementy inicjujące proces, zadania, wąskie gardła oraz kto jest ich odbiorcą (klientem).

Zwracamy uwagę na codzienne praktyki, rutynowe działania, sposób zarządzania, komunikowania, wzory dokumentów, wykorzystywane procedury, role, delegowanie i zlecanie zadań, ilość problemów czy błędów, raportowanie i wiele innych czynników, które mają wpływ na realizację procesu i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Mapowanie procesów jest więc niezbędne dla  skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Efekty usługi

Efektem, a zarazem wartością jaką dostarczamy jest bardzo dokładne odwzorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci map procesów wraz z dokumentacją procesową, identyfikacją problemów oraz ryzyk. Umożliwia to wyznaczanie punktów pomiaru realizacji procesuKPI dla procesów biznesowych. Buduje bazę danych niezbędną w procesie rozwiązania problemów, które były dotychczas bagatelizowane,
a miały negatywny wpływ na sprawność operacyjną i/lub strukturalną. Dostarczone przez nas materiały stanowią świetną podstawę zarówno do automatyzacji procesów biznesowych jak i wdrażania systemu typu ERP.