Kim jesteśmy

Zespół IGOES to grupa niezależnych konsultantów z doświadczeniem menadżerskim na poziomie eksperckim w rożnych branżach. Wyróżnia nas interdyscyplinarne podejście do pracy. Badanie i diagnozowanie sytuacji przedsiębiorstwa, poszukiwanie rozwiązań i otwartość na nową wiedzę oraz doświadczenie w strukturach zarządzania to wspólne cechy wyróżniające naszych konsultantów.

Filozofia działania IGOES

Systematyzujemy oraz udoskonalamy procesy biznesowe i administracyjne. Bazując na teorii sprawdzonej w praktyce, stosujemy podejście holistyczne do procesów naszych klientów, aby maksymalizować tworzoną w organizacji wartość dodaną. Szeroko rozumiana ekonomicznie wartość dodana jest celem, jak i podstawowym źródłem sukcesu dla każdej organizacji.

Celem naszych usług jest wspieranie sukcesu klientów poprzez oddziaływanie na tworzoną w procesach biznesowych wartość dodaną.  Pracujemy warsztatowo w zespołach interdyscyplinarnych – zapraszając w ich skład pracowników naszych klientów, tak aby uzyskać  spójne spojrzenie na całość organizacji i  rozumienie jej potrzeb stanowiących zarówno wyzwanie dla zespołu
i zadanie do rozwiązania.

UDOSKONALAMY PROCESY MAKSYMALIZUJEMY ZYSKI