Doskonalenie procesów to niekończąca się podróż

Kluczowe kompetencje

Dostarczamy rozwiązania poprawiające efektywność procesów biznesowych
Go to Audyt Procesowy

Audyt Procesowy

Audyt procesów ma na celu pełną diagnozę stanu przedsiębiorstwa i realizowanych procesów. Wartością jest wskazanie problemów organizacyjnych, obszarów do doskonalenia i rozwoju organizacji.

Go to Mapowanie procesów

Mapowanie procesów

Identyfikujemy przebieg funkcjonowania procesów wewnątrz organizacji. Usługa kierowana jest do przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę myślenia procesowego chcąc ustandaryzować procedury, skrócić czas realizacji poszczególnych zadań, poprawić jakości obsługi klienta.

Go to Optymalizacja Procesów

Optymalizacja Procesów

Usprawniamy procesy biznesowe, dostarczając wartość w postaci redukcji kosztów, ograniczenia czasu, efektywnej organizacji pracy oraz budowaniu planów rozwojowych firmy, produktów i usług.

Zarządzanie

Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie menadżerskie, którym mogą wesprzeć właściciela w procesie zmian lub przejąć zarządzanie firmą aby zrealizować cele np. projektu doradczego.

Kultura organizacyjna

Badanie kultury organizacyjnej ma na celu poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji i zrozumieć co leży u jej podstaw. Identyfikacja kultury organizacyjnej wspiera usprawnianie działań, procesów biznesowych i zachowań, które mają wpływ na wprowadzane zmiany.

Analiza efektywności pracy

Analizujemy pracę wykonywaną na stanowiskach pracy mając na celu identyfikację obszarów nieefektywności a następnie zaprojektować i usprawnić wykonywane zadania uwzględniając potrzeby procesów biznesowych.

Klient w Procesie

Analizujemy proces obsługi klienta dostarczając rzetelnych informacji na temat jego oczekiwań wobec produktu czy usługi firmy.

Audyt finansowy

Badamy sprawozdania finansowe i sytuację przedsiębiorstwa. Mając na celu określenie kondycji finansowej i materialnej podmiotu. Analizujemy również system księgowy.

nasze aspiracje

Ciągłe doskonalenie jest rzeczą stałą

Systematyzujemy oraz udoskonalamy procesy biznesowe i administracyjne. Bazując na teorii sprawdzonej w praktyce, stosujemy podejście holistyczne do procesów naszych klientów, aby maksymalizować tworzoną w organizacji wartość dodaną.

Pracujemy warsztatowo w zespołach interdyscyplinarnych – zapraszając w ich skład pracowników naszych klientów, tak aby uzyskać spójne spojrzenie na całość organizacji i rozumienie jej potrzeb stanowiących zarówno wyzwanie dla zespołu i zadanie do rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu